An Update: College & Summer Plans

Hey Lovelies,

Its been a while since I’ve updated you on my personal life! So in this article I bring you up-to-date and tell you about my vacay plans!

 

Hey schatjes,
Het is alweer even geleden dat ik jullie heb verteld over waar ik nu een beetje sta in het leven. Dus in dit artikel zorg ik ervoor dat je weer up-to-date bent en vertel ik je over mijn vakantie plannen!
Last week I had my last two exams of this college year. I just received the grade for the test that didn’t go that well, but luckily I passed it with a 6,3. So, now I only need to receive the other grade, however I am pretty sure that I passed that one as well! I guess I can finally start celebrating the start of my summer holiday! Even though, this college year has been crazy busy and a bit dreadful i’m very excited for the next year of college. After the holiday I will start my minor in International Marketing, which I find super interesting! So I’m definitely looking forward to it. My minor will end in December and in January or February I’m heading of to Brighton as an exchange student until June!!!!!!!!!!!!!
Vorige week had ik mijn laatste twee exams van dit college jaar. Ik heb net mijn cijfer binnen gekregen voor de toets dat niet zo geweldig ging, maar gelukkig heb ik die gehaald met een 6,3. Dus, nu is het alleen nog wachten op het andere cijfer, maar ik ben er vrij wel zeker van dat ik die heb gehaald! Volgens mij kan ik vanaf nu lekker vakantie vieren! Ookal was dit college jaar gestoord druk en een beetje verschrikkelijk kijk ik toch wel heel erg uit naar volgend jaar. Na de vakantie begin ik namelijk aan mijn minor in International Marketing, waar ik super geïnteresseerd in ben! Mijn minor eindigt in december en in januari of februari ga ik naar Bighton voor een studente uitwissling tot en met juni!!!!!!!!!!!!

Picture

Won’t be needing as much caffeine now haha
During the summer holiday I’m going on a vacay with my love to Rhodes a Greek island! We are going away for ten days, and I cannot explain how happy I am to go back to Greece for the first time in four years. For me Greece kind of feels like home, but with better weather and food haha. Additionally, at the end August me, bae and some friends are going to Mysteryland, my absolute favorite festival! I wrote a blog about it last year, which you can read here. Also in a few weeks I will turn 20 and officially leave the teen years behind me! So surreal haha.

Picture

Mysteryland 2016
Tijdens de zomervakantie ga ik op vakantie met mijn liefje naar Rhodos een Grieks eiland! We gaan voor tien daagjes weg, en ik kan niet uitleggen hoe blij ik ben om weer terug te gaan naar Griekenland voor de eerste keer in vier jaar! Griekeland voelt namelijk een beetje als thuis, maar met lekkerder eten en weer haha. Eind augustus gaan ik, bae en vrienden naar Mysteryland, mijn favoriete festival! Ik heb er vorig jaar een artikel overgeschreven, die kan je hier lezen. In een paar weken word ik ook 20 en laat ik officieel mijn tiener jaren achter me! Zo raar haha.

Picture

❤️
Besides that I will also work a lot during the holiday. On the 2nd of September I’m going to stop working at my part time job, because I really need some more time for myself in order to prepare for my life as an exchange student. Then I will have to start searching for housing and the necessary paper work. Until September I want to work at my part time job as much as possible before I have to say goodbye and of course earn some extra money…
Daar naast ben ik ook van plan veel te werken tijdens de vakantie. 2 september stop ik met werken bij mijn part-time baan, omdat ik echt meer tijd voor mezelf nodig heb om me voor te bereiden op mijn leven als een uitwisselingstudente. Tegen die tijd moet ik namelijk beginnen met het zoeken naar een verblijfsplaats en de nodige papierwerk. Tot september wil ik zoveel mogelijk werken voordat ik echt gedag moet zeggen natuurlijk is het ook fijn om wat extra te verdienen.
So, I must say that I am pretty stoked. Not only did I successfully finish the second year of my study. I am very excited for the next one!! From now on I’m going to enjoy my holiday. But most importantly I will be back to regularly uploading articles. And I’ve been thinking about making a nice video/montage of my vacay! What are your plans for the summer?
Dus, ik moet zeggen dat ik best tevreden ben. Ik heb niet alleen mijn tweede studiejaar successvol afgesloten, ik heb erg veel zin in de volgende!! Van nu af aan ga ik lekker genieten van mijn vakantie. Maar nog belangrijker is dat ik weer regelmatig artikelen ga uploaden. En ik zit er ook aan te denken om een leuke video/montage te maken van mijn vakatie in Griekenland! Wat zijn jouw plannen voor de zomer?
Love Life,​Maxime

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: