Rhodes, Greece: a Vacation Diary

Hi!

You may have guessed it already by the title, but in this article I tell you about how I experienced my holiday in Rhodes, Greece! From going on a Jeep Safari to relaxing at the beach and walking trough a town build in the Middle Ages, enjoy.

Hi!

Je had het waarschijnlijk al door de titel geraden, maar in dit artikel vertel ik je over hoe ik mijn vakantie in Rhodos, Griekenland heb ervaren! Van op Jeep Safarie gaan tot relaxen op het strand en wandelen door een stad uit de middeleeuwen, enjoy.

July 20: Travel Day

We arrived at Amsterdam Airport around 15:00, 3 hours before our flight as it has been very busy at the airport this summer we wanted to be there early. However, it wasn’t that crowded that day and in no time we had checked in our luggage and past security. With loads of time on our hands I dragged my boyfriend to the Cosmetics & Perfume store, where I bought the Boss The Scent For Her by Hugo Boss!
We kwamen aan op Schiphol rond 15:00 uur, 3 uur voordat onze vlucht zou vertrekken omdat het deze zomer erg druk is op het vliegveld en we wouden er vroeg zijn. Maar dit keer viel het eigenlijk wel mee, onze koffers waren zo ingecheckt en als snel waren we langs de douane. We hadden nog best wel wat tijd over en daarom nam ik mijn vriend mee naar de Cosmetics & Perfume winkel, waar ik de parfum Boss The Scent For Her van Hugo Boss kocht. 
After grabbing a bite ( I had a Greek salad to get into the Greek vibes haha) and buying some snacks for in the airplane, it was time to head off to our gate. The flight was okayish, not great since we had quite some turbulence. And just before midnight we took our transfer to the hotel where we would be staying, namely the Rhodos Horizon Resort in Rhodes city.
Nadat we iets hadden gegeten (ik nam een Griekse salade om alvast in de Griekse vibes te komen haha) en wat snacks te hebben gekocht voor in het vliegtuig, was het eindelijk tijd om naar onze gate te gaan. De vlucht was wel oké, maar we hadden best wel wat turbulentie. Net voor middernacht werden we met een transfer naar het hotel, Rhodos Horizon resort in Rhodos stad, gebracht waar we onze vakantie gingen doorbrengen. 

July 21: Earthquake

When we had arrived at the hotel it was well past midnight. We checked in and had a glass of champagne to welcome us in the hotel. When it was finally time to sleep an earthquake arose. It was our first earthquake, so it took a while before we knew what was happening, but within a minute the earthquake had come and gone. The whole hotel had been shaken, however it wasn’t too bad, rather interesting though.

​We slept in and discovered the breakfast buffet 30 minutes before it ended. After the breakfast, we went back to our room to discuss which excursions we could do. At 12:00 we had a welcomes meeting type of thing by the travel agency TUI where we booked 3 excursions/activities. The afternoon was spent at the beach! For dinner we went to the a la carte restaurant of the hotel, which was pretty nice and again we where welcomed with a glass of champagne 🥂. At night there was a little earthquake or after shock from the previous one.

Toen we bij het hotel aankwamen was het ruim na middernacht. We checkte in en kregen van het hotel een glas champagne als welkom. Toen het eindelijk tijd was om te gaan slapen was er een aardbeving… Het was onze eerste aardbeving, dus het duurde even voordat we door hadden wat er gebeurde, maar toen was de aarbeving eigenlijk al weer voorbij. Het hele hotel was wal aan het trillen, maar het was niet heel erg, eerder interessant. We sliepen lekker uit en ontdekte het ontbijtbuffet een half uur voordat het werd gesloten . Na het ontbijt gingen we terug naar onze kamer waar we keken naar eventuele excursies/activiteiten die we konden boeken via TUI. Om 12:00 uur hadden we een soort van welkomspraatje van de reisorganisatie en daarna hebben we meteen drie excursies/activiteiten geboekt! Voor het avondeten gingen we naar het a la carte restaurant van het hotel, wat best wel goed was en we werde weer verwelkomt met een glaasje champagne. ‘S avonds was er weer een kleine aarbeving of naschok, maar deze viel erg mee.

July 22: The Pearls of Rhodes

On Saterday we had our first excursion of the three, which was called The Pearls of Rhodes. We were picked up from the hotel very very early by a bus that brought us to Lindos, a small town at the other side of the island where there were still remains of an Acropolis from the time of the ancient Greeks that was surrounded by a castle wall from the Middle Ages. It was a bit of a climb to get at the Acropolis, but it was definitely worth it!
Op zaterdag hadden we onze eerste excursie van de drie, deze werd De Parels van Rhodos genoemd. We werden heeeel erg vroeg opgehaald van het hotel met een bus dat ons naar Lindos bracht, een klein stadje aan de andere kant van het eiland waar er nog resten zijn van een Acropolis uit de tijd van de oude Grieken dat omringt word door een kasteelmuur uit de middeleeuwen. Het was een goede klim naar de Acropolis, maar dat was het zeker waard!  
Before going back to Rhodes, I got myself a classic Greek frappé❤️
Voordat we terug gingen naar Rhodos, kocht ik een Griekse frappé (ijskoffie)
In Rhodes we first went to the Acropolis there, which had the remains of a theater and a gymnasium (a place where they held athletic games).
In Rhodos zijn we eerst naar de Acroplis gegaan die ze daar hebben, hier zijn er nog resten te zijn van een theater en een gymnasium (waar ze vroeger athletiek wedstrijden hielden). 
Then we went to the old town of Rhodes, which was built in the Middle Ages. Just like in Lindos we had a little bit of a guided tour and then a few hours for ourselves to explore the place until we had to go back to the bus. Only since our hotel was so close to the town we decided to explore it ourselves for a bit and then walk across the port of Rhodes to then walk to our hotel.
Daarna zijn we naar het oude stadsgedeelte van Rhodos gegaan, wat is gebouwd in de middeleeuwenen. Net zoals in Lindos hadden we hier een kleine tour met een gids waarna we een paar uurtjes voor onszelf hadden om de plek te ontdekken voordat we weer door de bus opgehaald zouden worden. Maar omdat ons hotel zo dichtbij de oude stad lag, besloten we om inderdaad zelf een beetje rond te lopen in stad, even langs de haven van Rhodos te gaan en daarna naar het hotel te lopen.
Lunch break! Pita gyros❤️
We walked by the entrance of the port, which has now two statues of a male and female stag. On their places used to be the feet of Kolossos, one of the seven world wonders that was destroyed by an earthquake.
We liepen langs de ingang van de haven, waar nu twee beelden van een hert en een hinde staan. Op die plekken stonden vroeger de voeten van Kolossos, een van de zeven wereld wonderen dat werd vernietigd door een aardbeving. 
Then we had a relaxed evening with some after dinner cocktails!
Daarna hebben we een hele chille avond gehad, met wat cocktails na het avondeten!

July 23: Some More Exploring

Late in the morning we went back to the old town of Rhodes. To get there we walked through a beautiful park with a view on the castle. After the park we walked between the two castle walls for a very very long time. My feet where already hurting, but the day wasn’t over yet. When we finally entered the town behind the castle walls we went to the archaeological museum.
Laat in de ochtend zijn we weer naar de oude stad van Rhodos gegaan. Om daar te komen liepen we door een prachtig park die een zicht had op het kasteel. Nadat we het park waren uitgelopen, liepen we verder door de twee kasteelmuren voor een hele lange tijd. Mijn voeten deden al pijn, maar de dag was nog lang niet voorbij. Toen we eindelijk de oude stad inliepen, zijn we naar het archeologisch museum gegaan.
In the archaeological museum we saw a lot of statues from the Ancient Greeks and other art forms. Additionally, the museum had a beautiful garden that also showcased artifacts.
In het archeologisch museum hebben we veel oude Griekse beelden en andere kunstwerken gezien. Verder had het museum ook een mooie tuin waar nog meer werd tentoongesteld. 

Picture

In Rhodes there are a lot of floors like this. (In Rhodos hebben ze veel van zulke vloeren)
Afterwards we went to what used to be the Maesters palace, which now is a museum. However, it had way less artifacts than the archaeological museum, instead it showcased more mosaic floors. Then we went back to the hotel, where we played lots of chess as my boyfriend bought a beautiful chess set in town that day.

Picture

At the Maesters palace
Daarna zijn we naar het Meesters paleis gegaan, wat nu ook een museum is. Maar er waren minder dingen te zien dan in het archeologisch museum, in plaats van waren er veel mozaïke vloeren. Na de musea liepen we rustig weer naaar het hotel, waar we veel hebben geschaakt omdat mijn vriend een mooie set in de stad had gekocht die dag.

July 24: Trip to Symi

Another early morning, and this time we went on a (touristy) boat to Symi, a small island near Rhodes famous for its sponge divers. First we visited the biggest town of Symi at the most northern part of the island where we strolled through town and got some explanation about the history of Symi and sponges.
Weer een hele vroege ochtend, en dit keer gingen we met een (toeristische) boot naar Symi, een klein eilandje dichtbij Rhodos dat beroemd is door zijn sponsduikers. Eerst zijn we naar het grootste stadje van Symi geweest dat op het meest noordelijkste puntje van het eiland ligt.  We liepen door het stadje en kregen tegelijkertijd een uitleg over de geschiedenis van het eiland en over de natuurlijke sponzen.
I bought myself some sponges and some for my mom as it was almost her birthday and I knew she would like them. Afterwards we went out for lunch at this cute restaurant where I ate a grilled sea bass with fries. We took another walk through the town and then went back on the boat, but instead of going back to Rhodes we went to the south of Symi where we visited a beautiful chapel, which was sadly in restoration. However, the inside was gorgeous.  We didn’t had a lot of time there so after the chapel we went straight back to the boat and then  back to Rhodes. We got back at the hotel around 19:00.
Ik kocht een paar sponzen voor mezelf en een aantal voor mijn moeder, omdat het bijna haar verjaardag was en ik wist dat ik haar er blij mee kon maken. Daarna hebben we bij een schattig restaurantje geluncht, ik at daar een gegrilde zeebaars met patatjes. We maakte nog een kleine wadeling door het stadje en daarna was het tijd om weer op de boot te gaan om naar het zuiden van Symi te varen waar we een klein, mooi kerkje bezochten, alleen helaas werd er een gedeelte gerestoreerd.  Maar de binnenkant van het kapelletje was prachtig! We hadden niet zoveel  tijd voor onszelf bij dit gedeelte van Symi en gingen daarm eigenlijk meteen weer de boot op om weer naar Rhodos te gaan. rond 19:00 uur waren we weer bij het hotel. 

July 25: Swimming pool & Sephora

The day before was pretty long, so we had a bit of a chill day that started at the pool. We stayed at the pool until the beginning of the afternoon, after which we freshened up and got a late lunch. Then we went to the modern part of the town to do some shopping, well actually I dragged my boyfriend to the Sephora haha. However, what I wanted at Sephora was sold out at the store….. I was so disapointed!I did get a Melted Matte liquid lipstick by Too Faced though. We ended the day with some great cocktails to cheer me up. (Just kidding, I’m not that dramatic, but we didn’t do anything exciting the rest of the day)
Omdat de vorige dag best wel lang was, kozen we ervoor het rustig aan te doen en dus gingen we ‘s ochtends aan het zwembad liggen. Daar bleven we tot het begin van de middag, nadat we ons hadden opgefrist was het tijd voor een late lunch. Daarna zijn we naar het moderne gedeelte van de stad gegaan om te winkelen en sleurde ik mijn vriend mee de Sephora in haha. Maar eenmaal in de winkel bleek wat ik wou kopen helemaal uitverkocht te zijn….. Ik was zo teleurgesteld!!! Wel kocht ik een Melted Matte liquid lipstick van Too Faced. De dag beïndigden we met wat cocktails om me op te vrolijken. ( Nee, dat is een grapje. Zo dramatisch ben ik niet haha maar veder hebben we eigenlijks niks meer gedaan)

July 26: Jeep Safari Baby

This day we had the last activity that we booked via TUI, namely a Jeep Safari! It was so much fun, hot, bumpy and sometimes oh so beautiful. I don’t really have much to tell you about this day, cause we where in a car the whole day. We saw bits of pieces of the island you would normally not see as we went very off road haha.  Definitely a recommendation though!
Deze dag hadden we de laatste activiteit die we bij TUI hadden geboekt, namelijk een Jeep Safari! Het was zoooooo leuk, warm, hobbelig en soms fanatstisch mooi! Verder kan ik je er eigenlijk niet zo veel over vertellen, omdat we dus de hele dag in een auto zaten. We zagen gedeeltes van het eiland die je normaal gesproken niet ziet omdat we zoveel off road zijn gegaan haha. Maar het is zeker een aanrader!
Half way the ride we stopped at the 7 springs of Rhodes, the island has lots of springs and at this point 7 meet. There is a small tunnel from which the springs go through a hill, years ago it was used to transfer the water to a town nearby. Now people are allowed to walk trough the tunnel that still transfers some water and so we did. You had to walk in the water and it was soooo cold, but it was kind of funny to do.
Halverwege de rit stopte we bij de 7 bronnen van Rhodos, het eiland heeft veel waterbronnen en op dit punt komen er 7 samen. Ook is er een smalle tunnel die de bronnen door een heuvel leid, vroeger werd het gebruikt om water naar een dorpje dichtbij te transporteren. Nu mogen mensen door de tunnel lopen waar nog steeds wat water doorheen gaat. We moesten door het water lopen en het was zooooo koud, maar ook wel best grappig om te doen. 

Picture

Here the 7 springs meet. (Hier komen de 7 bronnen samen)
Afterwards we slowly drove to a Greek grandmother that made us a delicious lunch. We stayed there from 15:00 until 16:00 and then it was time to go back to the hotel, where we arrived around 18:00.
Daarna reden we langzaam naar een Grieks omaatje dat een heerlijke lunch voor ons bereidde. We bleven daar van 15:00 tot 16:00 en toen was het tijd om terug te gaan naar het hotel waar we rond 18:00 weer aankwamen. 

July 27: Pina Colada

The rest of our time in Greece was spent relaxing. However, this day it was my mom’s birthday! After breakfast we headed into town and strolled trough the modern and old part of the city. Under a tree I facetimed my mom to wish her a happy birthday. Then we strolled some more through the city and played a little bit of Pokémon Go hahaha.
De rest van onze tijd in Griekenland hebben we meer gerelaxed. Maar, deze dag was de verjaardag van mijn moeder! Na het ontbijt gingen we weer de stad in en daar wandelden we door het moderne en oude gedeelte van de stad. Onder een boom Facetimde ik mijn moeder om haar te feliciteren. Daarna wandelde weer verder en hebben we een beetje Pokémon Go gespeeld haha. 
After a late lunch we decided to go to the beach, however there weren’t any spots left that had a parasol, but we really need some shade, so we went to the pool instead. There I had a pina colada as it is my moms favorite cocktail. Even though we had some shade, I got burned pretty badly….
Na een late lunch besloten we om naar het strand te gaan, maar helaas waren daar geen bedjes meer met een parasol, maar wij hebben echt wel wat schaduw nodig. Daarom zijn we toch maar naar het zwembad gegaan. Daar nam ik een pina colada omdat het de favoriete cocktail van mijn moeder is. Ondanks het beetje schaduw dat we hadden, verbrandde ik die middag alsnog best wel erg….

July 28: Beachy

Since we weren’t able to get a spot in the shade the day before at the beach, we went in the morning this day and managed to get a nice place. So yeah there we just chilled and spent lots of time in the sea.
Omdat we de dag ervoor niet een bedje met schaduw konden scoren gingen we dit keer ‘s ochtends naar het strand en konden we een goed plekje vinden.  Dus ja daar relaxten we een beetje en hebben we veel tijd in de zee doorgebracht. 
However, my boyfriend doesn’t like to spent a lot of time at the pool or beach, so the afternoon was spent in the city. There we scored some last pieces of souvenirs for my and his family and I bought two makeup products from the brand Flormar.  A review will be up in the future. 🙂 That night we had our last cocktails of the vacay.
Maar omdat mijn vriend er niet van houdt om lang aan het zwembad of strand te zitten gingen we in de middag weer de stad in. Daar kochten we de laatste souveniertjes voor onze familieleden en ik kocht nog twee makeup producten van het merk Flormar. Een review komt eraan 🙂 Die avond hadden we de laatste cocktails van de vakantie.

July 29: Saying Goodbye

In the afternoon we would fly back to the Netherlands, however we had to check out before 12:00. So we did, and then we had a last stroll through the city. I have a little love for this town now, even though we have been there so many times, every time we saw something knew! This time it where the remains of a temple for the goddess Athena.
‘S middags zouden we weer naar Nederland vliegen, maar we moesten voor 12:00 uur uitchecken. Dus dat deden we en daarna gingen we nog even wandelen door de stad. Ik hou nu echt wel een beetje van dit stadje, ookal zijn we er vaak geweest in zo een korte tijd., maar elke keer zagen we toch weer wat anders! Deze keer ontdekte we de restanten van een tempel voor de godin Athena. 
We could still eat at the restaurant of the hotel, so there we had our lunch after the little walk. We still had to wait a little bit over an hour until our transfer so we relaxed a bit at the terrace of the hotel and I enjoyed my last Greek frappé. ❤
We konden nog steeds bij het restaurant van het hotel lunchen, en dat deden we dus na onze kleine wandeling. Daarna moesten we nog iets meer dan een uurtje wachten  op onze transfer dus relaxten we nog een beetje op het terras van het hotel en genoot ik van mijn laatste Griekse frappé ❤
Wow, I had such a great vacay with my boyfriend in Rhodes!!!! I’m so happy that we did some touristy things, took all those relaxing strolls and of course I enjoyed the beach and pool a lot as well! Wishing I could go back, but at the same time I’m kind of excited for the future. Where did you go on vacation?
Wauw, ik heb echt een fantastische vakantie gehad met mijn vriend in Rhodos!!!!! Ik ben zo blij dat we wat toeristische dingen hebben gedaan, veel relaxed hebben gewandeld en natuurlijk heb ik enorm genoten van het strand en zwembad. Ik wou dat ik terug kon gaan, maar tegelijkertijd heb ik ook veel zin in de toekomst! Waar ben jij naartoe op vakantie geweest?
Love life,
Maxime

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: